Kunst Op Maat

Ook toe aan een dosis kunst, lef en avontuur!

Medewerkers van bedrijven zijn vaak geïnteresseerd in cultuur. Ervaringen die mensen in bedrijven opdoen, vinden ze echter niet terug in kunstwerken.

 

Kunst op maat ontwikkelt aspecten van de visie van uw bedrijf in kunst.

Kunst op Maat produceert hedendaagse beeldende kunst over de werkomgeving. Mooisig doet dit door samen te werken met een groep mensen binnen een bedrijf. De thema's waar mensen binnen een groep mee bezig zijn verbeeldt Mooisig in een kunstwerk. Bij Mooisig ga je een heel traject door,waarbij het resultaat van het kunstwerk een onderdeel is in het creatieve proces. Middels interviews bekijkt Mooisig of bepaalde aspecten die vaak voorkomen, te vertalen zijn naar voorstellen en schetsontwerpen, waaruit het definitieve kunstwerk volgt.

Bekijk hier de voorbeelden van het Pilotproject Mooisig Kunst Op Maat  in samenwerking met Bonnefanten Kunstuitleen.

 

Groepsgrootte: acht tot tien deelnemers

Tijdsduur: variërend

Werkwijze: Mooisig heeft een herkenbare werkwijze. Na een kennismakingsgesprek wordt een offerte opgemaakt, waarin de werkwijze, tijdsbesteding en de te maken kosten worden omschreven. Wanneer de opdrachtgever accoord gaat met de offerte nodigt het desbetreffende bedrijf Mooisig uit. Het proces bestaat uit de volgende fases:

1 Interviewfase: maximaal twee weken

Tijdens de eerste fase brengt Mooisig een werkbezoek aan het bedrijf. Om een goed beeld te krijgen neemt Mooisig interviews af met medewerkers en leden van het managementteam van de afdeling.

2 Schetsfase: maximaal twee weken

Na de interviewfase begint Mooisig aan de schetsfase. Uit de verkregen informatie van de interviews wordt een keuze gemaakt, welke aspecten te vertalen zijn naar voorstellen en schetsen. In deze periode maakt Mooisig vijf tot acht voorstellen voor kunstwerken. Gedurende deze periode krijgen medewerkers en leden van het managementteam de gelegenheid om feedback te geven op de voorstellen.

  • Keuze voorstel: Uit de schetsen kiezen de deelnemers gezamenlijk het definitieve kunstwerk
  • Offerte voorstel kunstwerk: N.a.v. het gekozen voorstel maakt Mooisig een prijsvoorstel. Het bedrijf geeft daarop Mooisig de opdracht om naar wens één of meerdere voorstellen te realiseren.

3 Uitvoering Kunstwerk: afhankelijk van het soort kunstwerk minimaal vier weken

Mooisig realiseert één of meerdere voorstellen